Đánh giá dịch vụ Giao hàng tiết kiệm (chậm trễ, phục vụ kém)

0

Giao hàng tiết kiệm là đơn vị cung cấp dịch vụ nhận và giao hàng, đây là giải pháp để kết nối giữa người bán và người mua. Nhưng GHTK có rẻ và tốt cho bạn chọn không?

Ưu điểm:

– Có hệ thống theo dõi đơn hàng, trợ giúp giục lấy hàng, giao hàng, số tổng đài miễn phí.

Nhược điểm:

– Rất chậm lấy hàng, nhất là với đơn lẻ.

– Giao hàng cũng chậm trễ.

– Gọi tổng đài giục lấy/giao hàng hay gửi yêu cầu trên web thì vẫn rất chậm trễ (hệ thống này vô dụng).

– Gọi trực tiếp cho shipper giục lấy/giao hàng vẫn chậm trễ.

– Thái độ shipper rất tệ, thiếu thân thiện.

– Phí dịch vụ vẫn cao hơn so với Giao Hàng Nhanh và Viettel Post.

Tóm lại đây là dịch vụ giao hàng rất tệ, mình là khách mà cứ như đi ăn xin họ, không hiểu luôn họ làm ăn kiểu gì nữa. Các bạn đã dùng GHTK thì hãy đánh giá thêm nhé.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.